Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu. 1.01.2012Karmel zagórski to nie lokalny smakołyk. To wyjątkowo malownicze ruiny warownego zespołu klasztornego zakonu Karmelitów, położone na wzgórzu Marymont w miejscowości Zagórz. Podczas pobytu na Podkarpaciu- pozycja obowiązkowa.


Klasztor w czasach swojej świetności był dla zagórzan nie tylko miejscem modlitwy, ale i pracy, a Karmelici służyli mieszkańcom swoją wiedzą medyczną i militarną. Można śmiało powiedzieć, że tu koncentrowało się życie społeczne Zagórza. Czasy konfederacji barskiej niestety przerwały tę harmonię; walki toczone na wzgórzu, pożary, represje wobec zakonników spowodowały powolny upadek klasztoru. Lata starań o naprawę sytuacji nie przyniosły oczekiwanych skutków, aż ostatecznie, z niejasnych przyczyn, w 1822 zabudowania klasztorne wraz z kościołem spłonęły w gwałtownym pożarze.


Mimo znacznych zniszczeń, klasztor funkcjonował jeszcze przez pewien czas. Podjęto próbę odbudowy, niestety czasy nie sprzyjały temu przedsięwzięciu, i ostatecznie miejsce to zostało opuszczone. Kolejna próba odratowania zabytkowej budowli została podjęta w latach 50. XX wieku, jednak i tym razem zakończyła się niepowodzeniem. Zmiany ustrojowe w 1989 umożliwiły rozpoczęcie nowego etapu prac rekonstrukcyjnych, lecz do dziś jedyne, co zostało odbudowane, to figura Matki Boskiej Królowej Karmelu na kolumnie przed wejściem do kościoła.


Ciekawostką wartą uwagi jest fakt, że pomimo rozmaitych sił niszczących przez dziesięciolecia mury kościoła, w ich wnętrzu zachowały się fragmenty fresków. Doskonale widoczny jest też układ architektoniczny samego kościoła oraz zarys zabudowań klasztornych. Niestety całość nadal pozostawiona jest na pastwę wiatrów i opadów atmosferycznych, jest jednak nadzieja, że ruiny zostaną w końcu zabezpieczone w stopniu umożliwiającym udostępnienie dla wiernych i turystów. 


Jeśli zainteresowały Was burzliwe dzieje zagórskiego Karmelu, TUTAJ znajdziecie obszerny artykuł na jego temat autorstwa Jerzego Tarnawskiego. Na tej samej stronie można poczytać też nieco więcej o samym Zagórzu i jego atrakcjach.O tym, że i na szlaku papieskim można znaleźć interesujące "opuszczone", przekonali się naocznie Mad i Kris.


Pokaż mad about journey spots na większej mapie

2 komentarze:

  1. Odpowiedzi
    1. Jeszcze jak. Zdjęcia nie oddają klimatu tego miejsca, tym bardziej że nowy sprzęt foto jeszcze nie był wtedy do końca opanowany ;)

      Usuń